Τελευταίο μήνυμα
23-09-2018 Κατά Λουκάν ιη' 18-22, Αποκάλυψις Β' 1-7