Τελευταίο μήνυμα
12-08-2018 Ιερεμίας β' 1-13, Αποκάλυψη β' 1-7