Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Αρχεία (77)

13 Ιουνίου 2021
Luke 17:11-19 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
6 Ιουνίου 2021
Luke 17:20-37 (Που ανήκει 'Κηρύγματα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
2 Μαΐου 2021
Luke 24:1-38 (Που ανήκει 'Κηρύγματα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
4 Απριλίου 2021
Luke 17:1-8 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
28 Μαρτίου 2021
Luke 11:25-37 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
14 Μαρτίου 2021
Luke 9:28-36 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
21 Φεβρουαρίου 2021
Luke 19:1-10 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
3 Ιανουαρίου 2021
Luke 14:15-35 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
27 Δεκεμβρίου 2020
Luke 1:26-38 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
29 Νοεμβρίου 2020
Luke 18:1-8 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης