Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Αρχεία (99)

8 Ιανουαρίου 2023
Luke 17:11-19 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
25 Δεκεμβρίου 2022
Luke 2:1-21 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
18 Δεκεμβρίου 2022
Luke 1:5-66 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
20 Νοεμβρίου 2022
Luke 12:8-40 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
30 Οκτωβρίου 2022
Luke 18:35-19:10 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
23 Οκτωβρίου 2022
Luke 10:25-42 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
2 Οκτωβρίου 2022
Luke 9:28-38 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
11 Σεπτεμβρίου 2022
Luke 16:1-13 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
21 Αυγούστου 2022
Luke 15:1-32 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης
5 Ιουνίου 2022
Luke 7:11-35 (Που ανήκει 'Κυριακάτικα').
Με τον Μακρής Αποστόλης