image-0.02.01.84673d6f2e505f6794366af4cad255df404ea3b14ff79ebbbf4efb070a4854ec-V

Πού είναι ο Θεός;

Παντού πόλεμοι, πείνα, ασθένειες, θάνατος… Αλήθεια, πού είναι ο Θεός;

Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός” (Ψαλμ. ιδ’1).Κι όμως. Υπάρχει ένα πρόσωπο, ένα όνομα: Ιησούς Χριστός.“Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς” (Ματθ. ια’28), λέγει ο Ιησούς και σε καλεί προσωπικά.

Αυτός, ο Κύριος, είναι η ανάπαυση. Ο μόνος που δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο. Αυτός είναι δύναμη, στήριγμα, ζωντανή κι αληθινή ελπίδα. “Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή” (Ιωαν. ιδ’6).

‘Ελα στον Χριστό. Κάλεσέ τον κι Αυτός θα σου χαρίσει μια νέα ζωή. Και στο τέλος… Αιώνια Ζωή!

Comments are closed.