Οκτώβριος 2022

04 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm   

11 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm   

18 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm   

25 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm