Ιανουάριος 2023

03 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm   

10 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm   

17 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm   

24 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm   

31 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm