Ιούνιος 2023

06 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm   

13 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm   

20 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm   

27 Τρ

Κήρυγμα ΤρίτηςTime:08:30pm