νεολαια

“Γράφω προς εσάς, νεανίσκοι, διότι ενικήσατε τον πονηρόν·” (Α’ Ιωάννου β’ 13)

Οι νέοι της εκκλησίας μας επιλέγουν να έχουν μία ξεχωριστή μέρα και ώρα συντροφιάς, εκτός από τις προκαθορισμένες συναθροίσεις του εκκλησιάσματος. Εκεί μοιράζονται τις ευλογίες και τις ανησυχίες τους.

Στις δραστηριότητες της νεολαίας συμπεριλαμβάνονται επισκέψεις σε αδελφούς εκκλησιών, εκδρομές, κοινωνίες αγάπης (στις οποίες μαζευόμαστε και τρώμε όλοι μαζί, όπως και στην πρώτη αποστολική εκκλησία). Επίσης μια φορά το χρόνο πραγματοποιείται συνέδριο όπου μαζεύονται νέοι της εκκλησίας από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο 21:00 – 23:00, στην εκκλησία . Ξεκινάνε με υμνωδία, συζήτηση θεμάτων καθημερινότητας με γνώμονα το λόγο του Θεού και προσευχή.